LEZZET-İ KÜR KEBAPLAR

18 ₺

ADANA KEBAP

22 ₺

BEYTİ

18 ₺

URFA KEBAP

25 ₺

KUZU KAVURMA